Felsefe merakla, merak çocukla başlar.

Felsefe eğitimi; çocukların ezberle öğrenen, mekanik bireyler olmalarını engeller. Verileni sorgulayabilen, tartışabilen ve eleştirel düşünebilen bireyler olmalarına katkı sağlar.

  1. Çocukların günlük hayatlarının parçası olan ve somut bir şekilde tecrübe ettikleri, hayvan hakları, çevrecilik, cesaret gibi konular hakkında aktiviteler yapılır.
  2. Bu aktiviteler sonrasında çocuklar, ilgilerini çeken noktaları grup olarak sorgular ve tartışırlar.
  3. Çocukça Felsefe programı cevaplara değil sorulara odaklanır.
  4. Çocuklar tartışmak istedikleri soruları birlikte oluştururlar ve en çok ilgilerini çeken soruları demokratik bir şekilde seçerler.Tartışmayı istedikleri yönde ilerletmekte özgürdürler.
Çocukça Felsefe Programı;
  1. Kendi sorularını sorma (Problemi tanımlama)
  2. Dinleme
  3. İtiraz geliştirebilme
  4. Önemli kavramları keşfetme
  5. Düşünme becerilerini geliştirme
  6. Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme fırsatı sunmaktadır.

Burada önemli olan onların mevcut deneyimlerinden yola çıkarak olaylara farklı açılardan bakabilmelerine ve yeni fikirler üretebilmelerine destek olabilmektir.