Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Eğitimi

Günümüzde erken yaşta verilen yabancı dil eğitimi büyük önem kazanmıştır ve yabancı dil eğitiminin bilişsel gelişime de olan katkısı araştırmacılar ve dil bilimciler tarafından kabul edilmektedir. Okul öncesi dönemde dil edinimi becerisinin kazandırılması ise bütün gelişim alanları için olduğu kadar elzemdir. Bu dönemde öncelikli hedef çocukların yabancı dillerin ve kültürlerin varlığından haberdar olup bunlara karşı pozitif bir tutum geliştirmesidir. Bu sayede çocuklar farklılıklara karşı hoşgörülü ve iletişim becerileri yüksek bireyler olarak yetişmektedir. Yani okul öncesi dönemde yabancı dil kazanımı çocukların sosyal, bireysel ve bilişsel gelişimlerini olumlu etkilemektedir. Eğitim kurumu seçimlerinde en önemli kriterlerden biri de verilen İngilizce eğitimin niteliği haline gelmiştir. Renkli Bireyler Çocuk Evi’nde yabancı dil eğitimi Callan Metodu ile temellendirilmektedir.

Callan For Kids Method

Callan Method (CMO) 1960’da İngiltere’de, İngilizce eğitimi amacıyla başlamış dünyaca ünlü öğrenme yöntemidir ve eğitimdeki başarısını tüm dünyada kanıtlamış bir metottur. Her yaş seviyesine uygun, kolay ve zevklidir.

Callan Method, klasik İngilizce eğitim sistemlerinden 4 kat daha hızlı İngilizce öğreten ve akabinde öğrencilerini İngilizce konuşturan, tekrara dayalı özel bir İngilizce eğitim sistemidir. Tat hariç bir insanın tüm duyularını harekete geçiren refleksif öğrenmeyi tetikleyen bir öğrenme sistemidir. Derslerde basit ama etkili taktikler kullanılır.

Callan For Kids çocuklarımıza önce İngilizceyi sevdirir, ardından yüksek algılama becerilerini kullanarak tıpkı yeni doğan bir çocuğun kendi anadilini öğrendiği gibi İngilizceyi işiterek öğretir. Onların dünyasında ve bu atmosferde sadece İngilizce işitmek ve İngilizce konuşmak vardır. Çocuklarımızın ilgisini çeken ve onların sıkılmasını önleyen özel eğitim sistemiz Callan For Kids, derste her dakika dinamik ve aktif rol almalarını sağlayan bir sistemdir.

Prodigies

Prodigies erken öğrenme çağında enternasyonel müzik anlayışıyla tanışma, ingilizceyi müzik alanında kullanarak doğal süreçte yabancı dilini pekiştirmeyi sağlamaktadır.

Vooks
İngilizce Hikaye Kitaplarını Hayata Geçirmek

Amerika’da yoğun olarak kullanılan İngilizce hikaye kitabı platformu Vooks kütüphanesine yıllık üyeliğimiz bulunmaktadır. Hikayeleri anlatma yöntemi ise ayın konusuna uygun olarak eğitmen tarafından belirlenmesi, kitabın okunması, hikayenin kuklalarıyla canlandırılması ile gerçeleştirilmektedir.

Amacımız, hikâye zamanının tüm önemli unsurlarını koruyarak okuma alışkanlığına teşvik etmektir.

Renkli Bireyler’de İletişimsel İngilizce Eğitimi

Geleneksel sistem içerisinde yıllardır gramer temelli ve okul öncesi dönemde yalnızca kelime bazında verilen dil eğitimi maalesef çocuklarımızın İngilizce iletişim kurabilmesini ve birer dünya vatandaşı olmalarını sağlamamaktadır. Kurumumuzda Callan Metodu, Montessori eğitimi içine entegre edilerek çocuklarımızın hem yabancı dile ve farklı kültürlere karşı olumlu bir tutum geliştirmesi hem de İngilizceyi etkin şekilde kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca İngilizce eğitim müzik-hareket, oyun, sanat gibi bileşenlerle desteklenmektedir. Çocukların çekinmeden ve hata yapma endişesi duymadan İngilizce iletişimi doğal süreçlerine dahil edebilmeleri hedeflenmektedir.

İngilizce öğretmenlerimiz Londra’dan gelen Callan Method Organisation eğitmeni Alison Jones tarafından verilen 35 saatlik bir eğitim sürecini tamamlamış ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını almış, çocuklarla çalışma konusunda tecrübeli öğretmenlerdir. Callan eğitimi okulumuzda bulunan iki İngilizce atölyesinde gerçekleşmekte ve atölyelerimizde ayrıca sunumu İngilizce yapılmak üzere Montessori materyalleri de bulunmaktadır. Bunların yanı sıra programımızda her ay “Applied Language Activity” başlığı ile pekiştirici ve eğlenceli bahçe etkinlikleri, mutfak etkinlikleri, drama gibi aktivitelere yer verilmektedir.