KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

Renkli Bireyler Montessori Okulunu arayanların paylaşmış olduğu; isim, soyisim, telefon numarası, ses kaydı ve konuşma esnasında bizimle paylaşılan diğer kişisel veriler;

  • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • Talep, şikayet takibinin yapılması ve cevaplandırılması,
  • Hizmet içeriklerimiz ile ilgili bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenecektir.

    Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla, otomatik olarak işlenmekte olup, sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep edilmesi durumunda ilgi yargı mercileri ile paylaşılabilecektir.

    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Renkli Bireyler Montessori Okulu’nun info@renklibireyler.com.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.